SCHILDE | Baudewijn


In eerste fase een compacte halfopen bebouwing voor de huisvesting van een jong koppel waarbij in een tweede fase, bij een eventuele latere gezinsuitbreiding, achteraan de woning een gelijkvloerse uitbouw zal aangebouwd worden.

Werffoto's

Compact wonen

De idee om de bestaande woning te behouden en grondig te verbouwen diende snel afgevoerd te worden omwille van het geldende bpa dat de bouwheer verplichtte om de rooilijn 6m te verplaatsen naar achteren toe. Deze voorwaarde resulteert in een halfopen nieuwbouw die wat betreft bouw-gabarit aansluit op de aanpalende woning.

Een beperkt bouwbudget heeft ertoe geleid om in een eerst fase een zeer compacte woning te ontwerpen, waarbij in de indeling van de ruimten op het gelijkvloers reeds rekening werd gehouden met een uitbreiding die er in een latere fase zal komen, achteraan de woning: de uitbreiding van de leefruimte zal dan gerealiseerd worden door middel van een rechthoekig houten volume. Vandaar de bewuste keuze om in de 1ste fase reeds een houten gevelbekleding te voorzien, zodat het eindresultaat één coherent geheel zal vormen.

De bewuste keuze voor enerzijds een eenvoudige opvatting inzake draagstructuren (een rationeel plan) en anderzijds het gebruik van traditionele gevelmaterialen maakt dat de woning kon gerealiseerd worden voor een relatief beperkt budget.

OPDRACHTGEVER Dhr. & Mevr. Baudewijn – Janssens
INGENIEUR STABILITEIT Kurt Laeremans, Zwalm
AANNEMER RUWBOUW Bouwbedrijf Haaren bvba, Zoersel
AANVANG UITVOERING november 2008
OPLEVERING september 2009