DE KLINGE | Bostoen


Een ingetogen vormentaal versus ruimte voor identiteit… een denkoefening die vanuit een economisch perspectief voor de bouwheer niet onbelangrijk is.
Repetitie en herhaling inzake volumes en materiaalgebruik maken een bouwproject eenvoudiger en financieel beter beheersbaar, zonder ten koste te gaan van een eigen woonidentiteit voor de diverse bewoners.

Werffoto's

Compact en modern wonen in een groene gemeente

De Klinge is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas. 

Deze 8 moderne nieuwbouwwoningen maken deel uit van een grote verkaveling met in het totaal 59 bouwloten. Deze verkaveling bevindt zich in het centrum van De Klinge, in een binnengebied tussen de Hogenakkerstraat, Trompwegel en de Bergstraat.

Het noordelijk deel van de verkaveling wordt ontwikkeld door NV Bouw Francis Bostoen, het zuidelijk deel door Durabrik Bouwbedrijven NV. Beide bedrijven hebben de handen in elkaar geslagen om de twee verkavelingen op elkaar af te stemmen en te ontwikkelen als 1 geheel.

Er werd geopteerd om alle 8 de woningen uit te voeren in eenzelfde gevelmateriaal, witte gevelbezetting, en met eenzelfde vormgeving, allemaal met platte daken.

Door middel van insprongen in de voorgevels worden er bepaalde accenten gelegd en krijgen de woningen toch een individueel karakter. Er wordt eveneens gewerkt met een vaste en terugkerende maatvoering inzake gevelopeningen. Ook hier wordt gestreefd naar een gezond evenwicht tussen repetitie en herhaling, zonder saai te zijn.

Elke woning heeft een garage aan de voorzijde van de woning waardoor het mogelijk wordt om de volledige bouwbreedte aan de achtergevel te benutten voor woonfuncties, met name koken, eten en zitten. De achtergevels worden met grote glaspartijen opengewerkt naar de achterliggende tuinen.

Deze 8 eengezinswoningen vormen een uniform geheel met de tegenoverliggende eengezinswoningen.

 

 

 

 

OPDRACHTGEVER NV Bouw Francis Bostoen
INGENIEUR STABILITEIT Fraeye & Partners, Gent
AANNEMER RUWBOUW NV Bouw Francis Bostoen
AANVANG UITVOERING april 2017