DE KLINGE II | Bostoen


Binnen de focus op de collectiviteit en een uniform samenhangend geheel, door een sobere materiaalkeuze in gevelsteen en de keuze voor eenvoudige volumes, wordt er met subtiele accenten een eigenheid gegeven aan de verschillende woningen, door o.a. een afwisseling van gevelopeningen en insprongen in het gevelvlak.

Werffoto's

Modern en compact wonen 

De Klinge is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas. 

Deze 10 moderne nieuwbouwwoningen maken deel uit van een grote verkaveling met in het totaal 59 bouwloten. Deze verkaveling bevindt zich in het centrum van De Klinge, in een binnengebied tussen de Hogenakkerstraat, Trompwegel en de Bergstraat.

Het noordelijk deel van de verkaveling wordt ontwikkeld door NV Bouw Francis Bostoen, het zuidelijk deel door Durabrik Bouwbedrijven NV. Beide bedrijven hebben de handen in elkaar geslagen om de twee verkavelingen op elkaar af te stemmen en te ontwikkelen als 1 geheel.

Er werd geopteerd om alle 10 de woningen uit te voeren in eenzelfde gevelmateriaal, 2 tinten van grijze gevelsteen, en met eenzelfde vormgeving, met platte daken. 

De woningen worden ontworpen met een afwerking in duurzame materialen die aansluiten bij de materialen van de omgeving. De constructie van de woningen wordt opgevat als een massiefbouw. Door middel van insprongen in de voorgevels worden er bepaalde accenten gelegd en krijgen de woningen een individueel karakter. Er wordt eveneens gewerkt met een vaste en terugkerende maatvoering inzake gevelopeningen. Ook hier wordt gestreefd naar een gezond evenwicht tussen repetitie en herhaling, zonder saai te zijn. 

Elke woning heeft een garage of overdekte carport aan de voorzijde van de woning waardoor het mogelijk wordt om de volledige bouwbreedte aan de achtergevel te benutten voor woonfuncties, met name koken, eten en zitten. De achtergevels worden met grote glaspartijen opengewerkt naar de achterliggende tuinen.

Deze 10 eengezinswoningen vormen een uniform geheel met de tegenoverliggende eengezinswoningen.

 

 

 

 

 

OPDRACHTGEVER NV Bouw Francis Bostoen
INGENIEUR STABILITEIT Fraeye & Partners, Gent
AANNEMER RUWBOUW NV Bouw Francis Bostoen
AANVANG UITVOERING juni 2018