NIEL | Bostoen


Ruim wonen in de Rupelstreek 

Niel is een gemeente in de provincie Antwerpen en ligt ongeveer tien kilometer ten zuiden van de stad Antwerpen, aan de noordelijke rechteroever van de Rupel. De gemeente is gekend als steenbakkersgemeente, maar de teloorgang van de industriële activiteiten midden de jaren '70 was het begin van het herstel van de natuur op de vele verlaten plekken en kleiputten.

Deze 8 moderne nieuwbouwwoningen maken deel uit van een grote verkaveling aan de Matenstraat, de invalsweg tussen de A12 en het centrum van de gemeente Niel. 

De strikte verkavelingsvoorschriften hebben ertoe geleid dat de woningen worden opgetrokken over 3 bouwlagen met hellende daken. Het betreft half open bebouwingen met allen 4 slaapkamers. Hiermee tracht de bouwheer in te spelen op de vraag naar woningen voor grotere, al dan niet nieuw samengestelde, gezinnen.

De bouwvoorschriften voorzien 1 lang volume van 8 aaneengeschakelde half open woningen. De constructie van de woningen wordt opgevat als een massiefbouw waarbij wordt geopteerd om alle 8 de woningen uit te voeren in eenzelfde gevelmateriaal, een beige gevelssteen in combinatie met witte gevelbezetting.

Een vaste en terugkerende maatvoering inzake gevelopeningen brengt rust in de verschillende gevelvlakken. De insprongen in de voorgevel bieden echter dan wel de mogelijkheid om carports op een subtiele wijze te integreren in de architectuur.

De achtergevels worden met grote glaspartijen opengewerkt naar de achterliggende tuinen.

EEN ZOEKTOCHT OM CREATIEF OM TE GAAN MET BESCHIKBARE VLOEROPPERVLAKTES VAN DE WONINGEN, WAARBIJ REKENING WORDT GEHOUDEN  MET VOLDOENDE BERG- EN WOONRUIMTE VOOR GROTERE GEZINNEN

OPDRACHTGEVER NV Bouw Francis Bostoen
INGENIEUR STABILITEIT Fraeye & Partners
AANNEMER RUWBOUW NV Bouw Francis Bostoen
AANVANG UITVOERING september 2018

Bekijk de werffoto's