ELEWIJT | Kiekens


Evoluties op het vlak van akoestiek en geluidshinder, isolatie en rationeel energie-gebruik en een gewijzigd programma van eisen deden de bouwheer besluiten om een vrijstaande woning uit de jaren ‘70 klaar te stomen voor de komende 30 jaar.

Werffoto's

Klaar voor de 21ste eeuw

De vrijstaande woning dateert uit 1971 en was op dat moment op alle vlakken mee met z’n tijd. Na 35 jaar moest de bouwheer vaststellen dat dit hoegenaamd niet meer het geval was. Het concept voorziet in een uitbreiding van de woning in de hoogte zonder afbreuk te doen aan de architectuur van de jaren ‘70.

Door het achterste volume uit te breiden met een hedendaagse vormgeving wordt het geheel zelfs versterkt en ontstaat er een prachtige symbiose van gevelvlakken. Gezien de huidige evoluties op materiaaltechnisch gebied bestaat de mogelijkheid om een vooruitstrevende woning te realiseren die klaar is voor de 21e eeuw. Akoestische en energetische maatregelen zorgen ervoor dat de bewoners in alle rust en comfort kunnen genieten van hun woonomgeving.

OPDRACHTGEVER Dhr. & Mevr. Kiekens - Lauwaert
INGENIEUR STABILITEIT Kurt Laeremans, Zwalm
AANNEMER RUWBOUW Gravo NV, Brasschaat
AANVANG UITVOERING mei 2008
OPLEVERING NIEUWBOUW januari 2009
OPLEVERING AFWERKING mei 2009