EDEGEM | De Ideale Woning


2de Laureaat

Het maximale stedenbouwkundige gabarit wordt aangegrepen om een leefomgeving te creëren die voldoende mogelijkheden biedt tot identificatie. Door het ontworpen volume maximaal naar het zuiden te openen, in functie van het creëren van laag-energie woonentiteiten, krijgen de verschillende appartementen ieder een eigen sfeer en aanzicht. Dit alles duidelijk binnen de goedgekeurde en toch wel strikte stedenbouwkundige voorschriften.

Bovenal zorgen dergelijke ingrepen voor de menselijke schaal in een toch wel imposant stedenbouwkundig volume.

Het monolitische karakter wordt versterkt dankzij het gebruik van warme gevel- en dakmaterialen die wat kleur betreft op elkaar worden afgestemd. De gevel bestaande uit rode baksteen met grijs-bruine nuances krijgt een krachtige uitstraling door het langere formaat van baksteen met dunbedmortel toe te passen. Daar waar het gebouw opgetild wordt om toegang te verschaffen aan auto’s en voetgangers wordt en invulling van zwart gebeitst hout voorzien. Dit tactiele en duurzame materiaal wordt door een geschrankte plaatsing als een open structuur uitgevoerd zodat er enerzijds voldoende natuurlijk licht kan binnenstromen in de inkomhal en er anderzijds verschillende boeiende perspectieven ontstaan naargelang langs welke zijde men het gebouw benadert. Warm-rode genuanceerde vlakke kleidakplannen, die in groot formaat kunnen toegepast worden wegens de afstand van het dak tot het maaiveld, maken het beeld compleet. Dit geheel wordt aangevuld met uitkragende terrassen in zwarte beton.

EEN SOBER VOLUME MET RITMISCHE GEVELOPBOUW EN EEN INGEHOUDEN VORMENTAAL ZORGT ER DESONDANKS VOOR DAT DE DIVERSE FUNCTIES ZICH LATEN AFLEZEN IN DE ARCHITECTUUR

OPDRACHTGEVER De Ideale Woning (VMSW)
OPMAAK 3D SIMULATIES POLYGON
WEDSTRIJD  december 2013