ONZE AANPAK


Wij zijn geen theoretici of filosofen...
Wij zijn een jong architectuurbureau met een visie en een aanpak...

Het bouwproces is een aaneenschakeling van fases. In elk van deze fases moeten een reeks logische keuzes gemaakt worden. Communicatie en interactie tussen de verschillende betrokken partijen liggen aan de basis voor het maken van de juiste keuzes.

Wij nodigen bouwheren voor een (geheel vrijblijvend) eerste kennismakingsgesprek uit op kantoor. Wij trachten dan zoveel mogelijk informatie mee te geven omtrent de samenwerking met een architect en lichten onze werkwijze nader toe.

Na dit eerste gesprek wordt er een offerte opgemaakt voor het ereloon van de architect voor een volledige opdracht. Wij trachten, in de mate van het mogelijke, onze diensten aan te bieden tegen een forfaitair ereloon.

Na de ondertekening van de architectenovereenkomst kunnen we aan het echte werk beginnen...

Wonen, werken, ontspannen,... De bouwheer heeft bepaalde wensen en eisen inzake functionaliteit, esthetiek en kostprijs. In samenspraak met de architect wordt een uitgebreid programma van eisen opgesteld, een belangrijk werkinstrument doorheen het volledige bouwproces.

Dit geheel van te realiseren doelstellingen wordt op haar beurt vertaald in een haalbaar, degelijke onderbouwd en rationeel concept. Ontwerpen is het omzetten van het verlanglijstje van de bouwheer in iets tastbaar: plannen. Tijdens verschillende overlegmomenten worden deze plannen besproken en herwerkt met de input en opmerkingen die wij van de bouwheer krijgen.

Een concept is belangrijk, maar in een tijdperk waarin de bouwsector gebukt gaat onder een zware economische druk, is dit zeker niet de enige voorwaarde voor een geslaagde realisatie. Reeds in de fase van het voorontwerp wordt een gedetailleerde kostenraming opgemaakt. Indien nodig kan naar aanleiding van deze kostenraming het ontwerp nog aangepast en bijgestuurd worden.

In deze fase wordt ook de stabiliteitsstudie verwerkt in de architectuurplannen en ontvangen wij eveneens de nodige gegevens van de EPB verslaggever.

Op basis van het goedgekeurde voorontwerp wordt het dossier voor het verkrijgen van een stedebouwkundige vergunning samengesteld.

Dossier voor prijsvragen naar de aannemers worden verstuurd en op basis van de offertes maakt de bouwheer een keuze inzake uitvoerder.

Wij volgen de uitvoeringswerken op en komen, in functie van de aard en de vooruitgang van de werken, op regelmatige tijdstippen op de werf. Daarbij informeren wij de bouwheer en de aannemers over de gebreken, tekortkomingen en slechte uitvoeringen die wij opmerken en adviseren wij bij het nemen van beslissingen tot het bekomen van een oplossing.

Wij trachten met deze aanpak de bouwheer te 'ontzorgen', door als bouwteam de bouwheer bij te staan, in dit in alle fases van het project. Een jarenlange samenwerking met een aantal vaste bouwpartners vertaalt zich in een korte doorlooptijd van de werken, duidelijke communicatie en bijstand in de adminsitratieve beslommeringen van het bouwproces. 

Spreekt onze aanpak u aan?

Contacteer ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij kijken uit naar uw project.