WONDELGEM | Bostoen


Samen wonen in en rond groene ruimte

Het project te Wondelgem betreft een inbreidingsproject: het terrein bestaat uit verschillende percelen en bevindt zich in een binnengebied tussen oudere verkavelingen. 

Het voorstel voorziet het oprichten van 10 compacte eengezinswoningen, gegroepeerd in 4 blokken, verspreid over het terrein. De woningen zijn als dusdanig gegroepeerd dat de privatieve ruimtes achteraan de woningen zongericht zijn. 

De klassieke straat wordt in dit project vervangen door een gemeenschappelijke geprivatiseerde groene zone. Het parkeren wordt collectief georganiseerd, waardoor de vrije ruimte voor en tussen de woningen op een groene manier kan ingericht worden. Het project voorziet daarnaast  45m² aan fietsenbergingen.

Het voorzien van een gevarieerd programma, dat verschillende doelgroepen kan aanspreken, wordt als een meerwaarde gezien. Het project voorziet woningen met minimaal 2 en maximaal 4 slaapkamers, waarbij de verschillende typologieën van woningen worden verspreid over de verschillende blokken. 

De woningen worden ontworpen met een afwerking in duurzame materialen, die aansluiten bij de materialen van de omgeving. De constructie van de woningen wordt opgevat als een massiefbouw, met dragend metselwerk. 

Aangezien het project een natuurbuurt betreft, zal de groenaanleg van het terrein een prominente rol opeisen. Groen en architectuur dienen in elkaar over te vloeien, zonder dat de ene de andere overtreft en/of verdrukt.

Er wordt geopteerd om de architectuur te realiseren in 1 gevelmateriaal, een handvorm baksteen, langformaat. Aangezien er genoeg afwisseling zal zijn inzake grondplannen, gevelopeningen en kleurschakeringen in de omgevingsaanleg, diende er over gewaakt te worden dat de woningen zich als een eenheid en samenhangend geheel profileren. Binnen de focus op de collectiviteit wordt er met subtiele accenten ook eigenheid ingebracht in de verschillende volumes.

Atelier Artisjok aan het woord...

"Weg met het klassieke snippergroen in verkavelingen! Voor dit woonproject van 10 woningen hebben we de omgevingsaanleg als gemeenschappelijk binnenhofje vorm gegeven. Geen straat met voortuintjes, maar één coherente aanleg waar de woningen in neergeplant zijn. Achteraan heeft elke woning een privaat tuingedeelte.

De aanpak van dit project is in alle aspecten doordrongen van een frisse eco-gedachte. Atelier Artisjok BVBA werd voor deze opdracht aangesproken omdat we al eens buiten de lijntjes durven kleuren. En dat is hier net de bedoeling.

Wat doet het ons intussen plezier om de zien hoe de bewoners hun collectieve tuin omarmen en samen onderhouden. Ze volgen hierbij de leidraad die we voor het onderhoud uitschreven. Een héél geslaagde natuurbuurt. "

IN DEZE NATUURBUURT DIENEN GROEN EN ARCHITECTUUR IN ELKAAR OVER TE VLOEIEN, ZONDER DAT DE ENE DE ANDERE OVERTREFT EN/OF VERDRUKT

OPDRACHTGEVER NV Bouw Francis Bostoen
INGENIEUR STABILITEIT Fraeye & Partners
AANNEMER RUWBOUW NV Bouw Francis Bostoen
ONTWERP TUINAANLEG Atelier Artisjok BVBA
FOTOGRAFIE Kathleen Demey
AANVANG UITVOERING oktober 2017

Bekijk de werffoto's