AARTSELAAR | Kleuterschool Cade


een kleinschalige school gelegen in een rustige woonwijk...

De huidige kleuterschool is een kleinschalige school gelegen in een rustige woonwijk. Het gebouw dateert uit 1967 en heeft in de loop der jaren enige renovaties ondergaan. Aangezien de nood naar vernieuwing zich opdringt, enerzijds door het gebrek aan ruimte, anderzijds door te toestand van het gebouw, organiseert de gemeente Aartselaar een wedstrijd voor de aantelling van een ontwerper, voor de afbraak van de bestaande kleuterschool en de nieuwbouw van een nieuw schoolgebouw. 

Het ontwerp voor deze wedstrijd kwam tot stand in samenwerking met Atelier M Architects + Planners bv.cvba uit Brussel. 

In ons voorstel wensen we het nieuwe gebouw tevens beter leesbaar te maken vanaf de straat en terzelfdertijd het terrein tot zijn recht te laten komen als groene open ruimte. Het nieuwe gebouw wordt ingeplant oostelijk van de toegangsweg. Hierdoor ligt de inkom dichter bij de straat en wordt het gebouw beter toegankelijk. Door deze keuze blijft het westelijk deel volledig vrij van bebouwing en opent de site zich daar voor de verdere ontwikkeling van een deels natuurlijke speelomgeving.  

Het effect van de gebundelde inplanting van het gebouw, en het werken met twee niveau’s, biedt de mogelijkheid om de lichtinval centraal in het gebouw te optimaliseren. Lamellen voor de ramen zorgen niet enkel voor de nodige zonnewering maar hebben tevens een gunstig effect op de visuele relatie vanuit de klaslokalen naar de omliggende terreinen, het creëert meer privacy, aanvullend op de elementen van omgevingsaanleg zoals hagenen beplantingen.

Het effect van de bewuste compacte inplanting wordt ook functioneel verder versterkt. Door de keuze om in de hoogte te bouwen komen een aantal voordelen in het licht. Het onderbrengen van de leraarskamer op niveau 1, kan opgevat worden als een rustig baken middenin de schooldrukte, echter zonder het visuele contact met alle omliggende ruimtes te verliezen.

Centraal in het ontwerp staat de centrale speelzone die zowel een ruimte op zich vormt als een verbindend element is tussen de verschillende funties en ruimten. In de binnenspeelzaal is de trap naar de leraarskamer geplaatst als een blokvanger. Deze trap naar de verdieping
is functioneel opgevat maar krijgt een breed verlengde waardoor deze ook als speelplek dient. Een half trapritme creëert zitgelegenheid, een podium of een speelheuvel enz.

Er wordt gestreefd naar een optimaal en hedendaags ruimtelijk concept, waarbij wordt ingezet op verregaande energiebesparende maatregelen en waarbij een evenwicht gezocht wordt tussern gebruikskwaliteit, comfort en energiezuinigheid. 

MEER DAN 40 BUREAUS WAGEN HUN KANS: 6DE LAUREAAT

OPDRACHTGEVER CADE Aartselaar
IN SAMENWERKING MET Atelier M Architects + Planners bv.cvba
WEDSTRIJD  februari 2017