WONDELGEM | Bostoen


De klassieke straat wordt in dit project vervangen door een gemeenschappelijke geprivatiseerde groene zone. Het parkeren wordt collectief georganiseerd, waardoor de vrije ruimte voor en tussen de woningen op een groene manier kan ingericht worden. Het project voorziet daarnaast over 3 verschillende entiteiten in een totaal van 45m² aan fietsenbergingen.

Werffoto's

Samen wonen in en rond groene ruimte

Het project te Wondelgem betreft een inbreidingsproject: het terrein bestaat uit verschillende percelen en bevindt zich in een binnengebied tussen oudere verkavelingen. 

Het voorstel voorziet het oprichten van 10 compacte eengezinswoningen, gegroepeerd in 4 blokken, verspreid over het terrein. De woningen zijn als dusdanig ingepland dat de privatieve ruimtes achteraan de woningen zongericht zijn. 

Het voorzien van een gevarieerd programma, dat verschillende doelgroepen kan aanspreken, wordt als een meerwaarde gezien. Het project voorziet woningen met minimaal 2 en maximaal 4 slaapkamers, waarbij de verschillende typologieën van woningen worden verspreid over de verschillende blokken. 

De woningen worden ontworpen met een afwerking in duurzame materialen, die aansluiten bij de materialen van de omgeving. De constructie van de woningen wordt opgevat als een massiefbouw, met dragend metselwerk. 

Aangezien het project een natuurbuurt betreft, zal de groenaanleg van het terrein een prominente rol opeisen. Groen en architectuur dienen in elkaar over te vloeien, zonder dat de ene de andere overtreft en/of verdrukt.

Er wordt geopteerd om de architectuur te realiseren in 1 gevelmateriaal, een handvorm baksteen, langformaat. Aangezien er genoeg afwisseling zal zijn inzake grondplannen, gevelopeningen en kleurschakeringen in de omgevingsaanleg, diende er over gewaakt te worden dat de woningen zich als een eenheid en samenhangend geheel profileren. Binnen de focus op de collectiviteit wordt er met subtiele accenten ook eigenheid ingebracht in de verschillende volumes.
 

OPDRACHTGEVER NV Bouw Francis Bostoen
INGENIEUR STABILITEIT Fraeye & Partners, Gent
AANNEMER RUWBOUW NV Bouw Francis Bostoen
AANVANG UITVOERING oktober 2017