ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN


Bouwplannen? Bouw nu al BEN!

In 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn. Dat is een gevolg van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze erg weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, halen ze hoofdzakelijk uit groene energiebronnen.

De extra investeringen in energiebesparende maatregelen lonen direct en betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Wie nu BEN bouwt, wordt bovendien nog eens extra beloond. Voor een woning met een E-peil ≤ 30 voorziet de Vlaamse overheid via de netbeheerder een premie, je krijgt 100% korting op de onroerende voorheffing, en sommige banken geven je een extra voordelig bouwkrediet. En last but not least: een BEN-woning is op energetisch vlak het neusje van de zalm. Dit vertaalt zich gegarandeerd in een meerwaarde van je woning.

Nu al BEN-bouwen heeft niets dan voordelen:

  • een beter comfort door minder warmteverlies en minder tocht
  • een zeer lage energiefactuur
  • kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Een BEN-woning moet voldoen aan 7 voorwaarden:

  1. Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30.
  2. Het K-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan K40.
  3. De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen.
  4. De netto-energiebehoefte voor verwarming is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m².
  5. Het risico op oververhitting is beperkt
  6. Verplichte ventilatievoorzieningen
  7. Minimumaandeel hernieuwbare energie

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen vraagt specifieke aandacht in alle fases van het bouwproject, van bij het programma van eisen tot na de voorlopige oplevering. Het volstaat dus niet om bij het opmaken van het bestek een aantal milieuvriendelijke technieken voor te schrijven. Het doel is om tot een geïntegreerd ontwerp te komen, waarbij omgeving, gebouw en installaties een harmonisch geheel vormen.

Dit houdt in dat met doorheen het hele proces de juiste keuzes dient te maken inzake compactheid, oriëntatie t.o.v. zon en omgeving, interne organisatie van ruimtes, logische draagstructuren, eenvoudige constructies, duurzame materialen,...

Dit kan best gerealiseerd worden wanneer bouwheer, architect en studiebureau samen van bij het begin een ontwerpteam vormen. Omdat een BEN woning meer studiewerk vraagt, wordt de EPB-verslaggever reeds in de beginfase mee ingeschakeld. Hij ziet ermee op toe dat er aan alle parameters voldaan wordt.

Bent u klaar voor BEN-bouwen?

Contacteer ons en wij begeleiden u bij elke fase van het duurzaam bouwen.